Onze stichting staat open voor iedereen met een verstandelijke beperking.

De aard van de beperking zien we niet als een blokkade, maar juist als een uitdaging! Kortom: iedereen is welkom…

Begeleiden en ontwikkelen

Bij alle werkzaamheden en activiteiten van onze stichting houden we rekening met de zorgbehoeften van iedere deelnemer.

Op de dagbesteding kan iedereen zich op zijn of haar eigen niveau onder kwalitatief uitstekende begeleiding ontwikkelen en werken aan persoonlijke doelen om zo meer inhoud te geven aan het eigen leven.

De voortgang wordt per deelnemer regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.