Wij geven op een zinvolle en plezierige wijze extra structuur aan het leven van mensen met een verstandelijke beperking.

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard is een actieve, enthousiaste, ondernemende en op de deelnemers gerichte organisatie.

Wij geven via het aanbieden van dagbesteding op een zinvolle en plezierige wijze extra structuur aan het leven van mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij sluiten we aan bij de belevingswereld en ambities van iedere individuele deelnemer.

De deelnemers aan de dagbesteding krijgen waardering voor hun inspanningen en worden in staat gesteld om volwaardig mee te draaien in de samenleving. Wij zorgen voor een goede begeleiding en een juiste balans tussen inspanning en ontspanning.

Onze kernwaarden

  • Zorgzaam en dichtbij
  • Werken vanuit het belang van de deelnemers
  • Maatschappelijke verantwoord opereren

Ons bestuur

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard werkt met een directeur/bestuurder (Arjenne Timmer) en een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit mevr. M. Holst-Brink, dhr. E. Olyslager en dhr. M. van Dijk.

Beloning

De directeur/bestuurder en de medewerkers van Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd volgens de CAO Zorg en Welzijn. De Raad van Toezicht functioneert onbezoldigd.

ANBI-erkend

Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard is ANBI-erkend.

Schrijf een testimonial

Alle testimonial zijn geschreven door mensen die Stichting Dagbesteding Krimpenerwaard een warm hart toedragen.